Partnerzy

Radosław Woźniak Biegły rewident
Prezes Zarządu ABC Group Sp. z o.o. Partner ABC Group GmbH

Radosław Woźniak posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie rewizji finansowej, doradztwa podatkowego i księgowości. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako główny księgowy i dyrektor finansowy w firmach z branży budowlanej i handlowej, w których był odpowiedzialny za przekształcenia własnościowe i nadzór procesów związanych z wdrożeniem zintegrowanych systemów informatycznych.

Swoje doświadczenie w dziedzinie rewizji finansowej zdobywał w firmie Deloitte uczestnicząc w badaniach międzynarodowych koncernów i spółek giełdowych. W ABC Group jest odpowiedzialny za nadzór nad projektami związanymi z przekształceniami własnościowymi, fuzjami i połączeniami jednostek oraz audytem podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Radosław Woźniak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Posiada tytuł biegłego rewidenta i uprawnienia do wykonywania doradztwa podatkowego na terenie Niemiec. Jest również wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jürgen Vieten Niemiecki doradca podatkowy
Partner Zarządzający ABC Group GmbH

Jürgen Vieten posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, rewizji finansowej i prowadzenia ksiąg handlowych. W latach 1981-1993 był pracownikiem wielu renomowanych kancelarii podatkowych i kancelarii niemieckich biegłych rewidentów (Frielingsdorf + Mecklenburg + Parner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, FMP Gesellschaft für Revision Und Treuhand mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Price Waterhouse).

W roku 1997 Jürgen Vieten uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego i rozpoczął prowadzenie własnej kancelarii doradztwa podatkowego w Meerbusch (koło Düsseldorfu), która od grudnia 2008 roku funkcjonuje jako ABC Group Steuerberatungsgesellschaft mbH.

W ABC Group Steuerberatungsgesellschaft mbH jest odpowiedzialny za przeprowadzanie badań rocznych sprawozdań finansowych, kontrole specjalne, zwłaszcza kontrole przeprowadzane w celu wykrycia ewentualnych defraudacji oraz bieżące doradztwo podatkowe w zakresie oddelegowywania pracowników za granicę. Jürgen Vieten specjalizuje się także w reprezentowaniu podatników (w tym także podmiotów polskich działających na terenie Niemiec) w trakcie zewnętrznych kontroli podatkowych, w postępowaniach przed organami odpowiedzialnymi za ubezpieczenia społeczne (Deutsche Rentenversicherung Bund) oraz sądami do spraw socjalnych (Sozialgericht; Landessozialgericht).

Dirk Zahn Niemiecki doradca podatkowy Niemiecki biegły rewident
Partner Zarządzający ABC Group GmbH

Dirk Zahn zdobywał  swoje doświadczenie w dziedzinie doradztwa podatkowego w firmie Treumerkur Dr. Schmidt Und Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft uczestnicząc jako pełnomocnik podatkowy w badaniach rocznych sprawozdań finansowych. Po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego w roku 1988 oraz biegłego rewidenta w roku 1991 pełnił obie funkcje w Reising-Schotenroehr-Hansen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

W roku 1997 rozpoczął prowadzenie własnej kancelarii doradztwa podatkowego w Meerbusch (koło Düsseldorfu), która od grudnia 2008 roku funkcjonuje jako ABC Group Steuerberatungsgesellschaft mbH.

W ABC Group Steuerberatungsgesellschaft mbH jest odpowiedzialny za przeprowadzanie badań rocznych sprawozdań finansowych, kontrole specjalne, zwłaszcza kontrole przeprowadzane w celu wykrycia ewentualnych defraudacji oraz bieżące doradztwo podatkowe w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dirk Zahn specjalizuje się także w reprezentowaniu podatników (w tym także podmiotów polskich działających na terenie Niemiec) w trakcie zewnętrznych kontroli podatkowych.